Reklamı kapat
Reklamı kapat
MANİSA MEDYA
MANİSA MEDYA

MANİSA İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİNE PERSONEL ALINACAK

MANİSA İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİNE PERSONEL ALINACAK MANİSA İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VEDAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞIBELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI Manisa İli Köprübaşı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelinniteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, […]

13 Mayıs 2019 - 9:38 'de eklendi ve 8727 kez görüntülendi. A+A-

MANİSA İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİNE PERSONEL ALINACAK

MANİSA İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİNE PERSONEL ALINACAK

MANİSA İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Manisa İli Köprübaşı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin
niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri,

Özlük Hakları

ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” uyarınca şartları
tutan adaylar arasından 1(Bir) adet “BÜRO GÖREVLİSİ”, unvanlı personel istihdam edilecektir.

I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak
6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. FETÖ/PDY ve PKK terör örgütleri ile faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatlarının olmaması.
7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek “ BÜRO GÖREVLİSİ” olarak 4 yıllık Lisans Eğitimini tamamlamış olmak, ÖSYM tarafından yapılan işe alım sürecinde 2017 veya 2018 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
9. İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak (İş tanımı Vakıfta mevcut olup ilan süresince vakfa ait ilan panosunda yayınlanacaktır)

II- ÖZEL ŞARTLAR

1) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler, Bilgisayar Mühendisliği, Bankacılık ve Finans, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun olmak,
2) 2017 veya 2018 yıllarında Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
3) Sürücü belgesi şartı aranmaktadır: EN AZ (B) SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ
4) Ofis programlarını iyi düzeyde kullanabilmek veya bu programları kullanabildiğine dair sertifika sahibi olmak.
5) Adayların İşaret dili bilmesi, Muhasebe bilgisi ve Sosyal İletişim becerisine sahip olması vb. özel şartlar taşımaları adaylar için tercih sebebidir.
6) En az Son 1 yıldır Köprübaşı İlçesinde ikamet ediyor olmak.
7) Yerleşmeye hak kazandığı takdirde Köprübaşı İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.
8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

III-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER
1.Nüfus cüzdanı fotokopisi
2.Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.
3.Adres Bilgileri Raporu
4.KPSS P3 Sonuç Belgesi fotokopisi
5.Adli Sicil Belgesi
6.Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,
7.Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
8.Askerlikle ilgisi olmadığına dair belge
9.Ayrıca varsa adayın sunmak istediği (KPDS ve dengi belge, vb.) belgeler
10.Sürücü Belgesi Fotokopisi
11.Sağlık Raporu
IV-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
1- Başvurular (13.05.2019-24.05.2019 saat 17:00) tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/giris.aspx adresinden yapılması zorunludur. Şahsen vakfa gelerek, PTT vb. yollarla yapılan müracaatlar geçersizdir.
2- Mülakat sırasında Mülakat komisyonu tarafından aranan belgeler incelendikten sonra
eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- Alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralı şekilde 29.05.2019 Çarşamba günü saat 10:00’da Kaymakamlık Toplantı Salonunda mülakata çağrılarak mülakat yapılacaktır.
4- Başvurular 24.05.2019 tarihinde saat 17:00 da sona erecektir. Evrakların teslimi 27.05.2019 tarihi saat 17:00’da sona erecektir

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Köprübaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince oluşturulan Mülakat Komisyonu tarafından yapılan Değerlendirme sonucu “Büro Görevlisi” sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
2-Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata
çağırılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak mülakattan sonra Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen personele sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.
3-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için
şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa
bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda
Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme
yapılacak ve göreve başlatılacaktır.
4-Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.
5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine
başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları
iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde
görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına
göre diğer adaylardan çağırılabilir.
6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

VI – İLETİŞİM BİLGİLERİ

Hükümet Konağı Zemin Kat: Köprübaşı / MANİSA
TEL : (236) 571 20 29

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
MANİSA’DA TIR İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI MANİSA’DA TIR İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA Ç...

MANİSA’DA TIR İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI Manisa’nın Köprübaşı ilçesi Elek Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yar...

MANİSA’DA TRAFİK KAZASI 4 AĞIR YARALI MANİSA’DA TRAFİK KAZASI 4 AĞIR YARALI...

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu  her iki otomobilde bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Kaz...

MANİSA’DA TRAFİK KAZASI 1 ÖLÜ  6 YARALI MANİSA’DA TRAFİK KAZASI 1 ÖLÜ 6 Y...

MANİSA’DA TRAFİK KAZASI 1 ÖLÜ  6 YARALI Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde  meydana gelen trafik kazasında ...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

mersin escort bayan | mersin bayan escort | mersin escort
SON EKLENEN HABERLER
BERK MERSİNLİ’DEN İSTİFA  AÇIKLAMA BERK MERSİNLİ’DEN İSTİFA ...

Hizmet etmekten her zaman onur duyduğum kıymetli hemşerileri...

Minik Öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi Minik Öğrencilere Afet Bi...

Minik Öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi Manisa İl Afet ve Aci...

Yeniden Refah Partisinin İlk Büyük Kongresi 17 Kasım’da Yeniden Refah Partisinin ...

Yeniden Refah Partisinin İlk Büyük Kongresi 17 Kasım’d...

Manisa’da Terörle Mücadele Projesi yapılacak Manisa’da Terörle Mücadel...

Terörle Mücadeleye Manisa’dan Proje desteği Manisa’da Terörl...

Manisa’da Cumhur İttifakından Birlik ve Beraberlik Tablosu Manisa’da Cumhur İttifak...

AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur ev sahipliğinde Cumhur İt...

Kalbindeki Delik Ameliyatsız Kapatıldı Kalbindeki Delik Ameliyat...

Kalbindeki Delik Ameliyatsız Kapatıldı23 yaşındaki Tolga Köz...

BARIŞ PINARI GAZİSİNİ ALBAY ŞAHİN ZİYARET ETTİ BARIŞ PINARI GAZİSİNİ ALB...

BARIŞ PINARI GAZİSİNİ ALBAY ŞAHİN ZİYARET ETTİ Akhisarlı Uzm...

AMATÖR DENİZCİLİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ AMATÖR DENİZCİLİK EĞİTİMİ...

AMATÖR DENİZCİLİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ Akhisar Esnaf Odaları t...

EGE’NİN İLK BÖLGESEL TELEVİZYONU EGE TV, 15 KASIM’DA YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR EGE’NİN İLK BÖLGESEL TELE...

EGE’NİN İLK BÖLGESEL TELEVİZYONU EGE TV, 15 KASIM’DA YAYIN H...

YUNUSEMRE BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI YUNUSEMRE BELEDİYE MECLİS...

YUNUSEMRE BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Yunusemre Belediyesi Kas...

HABERLERİ